Telčské spravodaje:

ROK 2000:

číslo 4. - veľmi nedočkavý a tesne predprázdninový

číslo 5. - piatok 28.7.2000 - úvodný

číslo 6. - sobota 29.7.2000

číslo 7. - nedeľa 30.7.2000

číslo 8. - pondelok 31.7.2000

číslo 9. - utorok 1.8.2000

číslo 10. - streda 2.8.2000

číslo 11. - štvrtok 3.8.2000

číslo 12. - piatok 4.8.2000

číslo 13. - sobota 5.8.2000

číslo 14. - nedeľa 6.8.2000

číslo 15. - pondelok 7.8.2000

číslo 16. - utorok 8.8.2000

číslo 17. - streda 9.8.2000

číslo 18. - štvrtok 10.8.2000

číslo 19. - piatok 11.8.2000

číslo 20. - sobota 12.8.2000

číslo 21. - nedeľa 13.8.2000 - posledný