Občasník o ekológii a ochrane prírody - vydáva občianske združenie TATRY

    kompas1.gif (8887 bytes)

 

 

last update: 8. feb 2001


Ecology HOWTO

Ecology Petition


Obsah čísla 21.
 • Téma čísla: KOMPOSTOVANIE
 • História dňa Zeme
 • Téma - DOMÁCE KOMPOSTOVANIE
 • SKLÁDKY - ČASOVANÉ CHEMICKÉ BOMBY
 • Krátke správy
 • POZOR NA NEBEZPEČNÉ HRAČKY Z PVC
 • Legislatíva o životnom prostredí, prehľad, časť 3.
 • Informácie pre každého
 • Zapojte sa - SVET PATRÍ PRÍRODE - ekologický program pre školy
 • Novinky z Ekoknižnice
Prepis rovnomenného časopisu venovaného ochrane prírody a všetkým ľuďom ktorým nieje ľahostajné čo sa tu deje!

Na tejto stránke je voľne dostupná on-line verzia občasníka "EKO-Kompas". Tlačenú verziu vydáva občianske združenie Tatry.

Obsah čísla 20.
 • Téma čísla: KRAJINA II
 • O čom rozprávajú staré duby
 • Téma - VYSOKÉ POHORIA A KRAJINA
 • EKOKNIŽNICA - zaujímavé tituly z KONIKLECu
 • Prírodné národy - FARIZEJSTVO KENSKEJ VLÁDY
 • SVET BEZ MUČENIA
 • UNICEF - DENNE ZOMIERA 30 TISÍC DETÍ
 • Kampaň ZA DEMOKRATIZÁCIU STREDNÉHO ŠKOLSTVA
 • Pozvánka - VYDRA A ČIERNOHRONSKÁ ŽELEZNIČKA - 2001
Obsah čísla 19.
 • Téma čísla: KRAJINA
 • Zamyslenie sa nad krajinou
 • Téma - VYSOKÉ POHORIA A KRAJINA
 • EKOKNIŽNICA - najnovšie tituly
 • ADOPTUJTE STROM
 • Cena ZELENÉ MILÉNIUM
 • Pozvánka na rakúsku výstavu o šetrení energiou
 • Aktuálne - BUDOVANIE VEĽKOLOMOV V SLOVENSKOM KRASE
 • Legislatíva o životnom prostredí, prehľad, časť 1.
 • Informácie pre každého
 • Pozvánka - VÝLET DO ČIERNEHO BALOGU
Obsah čísla 18.
 • Téma čísla: STROM
 • STROMY V SLUŽBÁCH ČLOVEKA
 • ČASOVÁ BANKA
 • Komunitná ekonomika - LETS SYSTÉM
 • EKOKNIŽNICA - zaujímavé tituly z PONIKLECu
 • Zapojte sa - ZIMNÉ SČÍTAVANIE VODNÉHO VTÁCTVA
 • Z prírody - AKÉHO VEKU SA DOŽÍVAJÚ ŽIVOČÍCHY
 • Pozvánka - ZIMNÝ PREDNÁŠKOVÝ CYKLUS
Obsah čísla 17.
 • Téma čísla: DOBROVOĽNÍCTVO
 • VŠEOBECNÁ DEKLARÁCIA O DOBROVOĽNÍCTVE
 • DOBROVOĽNÍCTVO NA SLOVENSKU
 • SRDCE NA DLANI
 • DOBROVOĽNÍCKE CENTRUM - AKO SA STAŤ DOBROVOĽNÍKOM ?
 • Kampaň - Pomôž svojmu regiónu
 • EKOKNIŽNICA najnovších titulov
 • Verejnosť - OBČIANSKE FÓRUM
 • Štátna správa - LEGALIZÁCIA POKRAČUJE
 • Zaujímavosti z prírody
 • Zapojte sa do projektu: 10 000 stromov Liptova - Pomôžte svojmu regiónu
Obsah čísla 16.
 • Téma čísla: KLIMATICKÉ ZMENY
 • HYDROLOGICKÝ CYKLUS, VODNÉ ZDROJE A KLIMATICKÉ ZMENY
 • ÚZEMNÁ ŠTÚDIA SR O KLIMATICKÝCH ZMENÁCH
 • EMISIE CO2
 • EL NINO A LA NINA
 • Správy: ĎALŠIE SVEDECTVÁ O KLIMATICKÝCH ZMENÁCH
 • Téma: OD STRATOSFÉRICKÉHO OZÓNU ZÁVISÍ EXISTENCIA SUCHOZEMSKÉHO ŽIVOTA
 • Aktuálne: NATÁČANIE FILMU V SLOVENSKOM KRASE VYVOLÁVA ZNEPOKOJENIE
 • Šetrenie prírodnými zdrojmi: Kde si môžete objednať výrobky Z RECYKLOVANÉHO PAPIERA Z RECYKLOVANÉHO PAPIERA a ZBERNE DRUHOTNÝCH SUROVÍN NA LIPTOVE
Obsah čísla 15.
 • Téma čísla: ENERGIA II
 • OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE – ENERGIA BEZ KONCA
 • GEOTERMÁLNA ENERGIA SR
 • KOTOL NA SPAĽOVANIE DREVA PRE RODINNÝ DOM
 • Verejnosť – PRÁVO OBČANOV NA INFORMÁCIE O ENERGETIKE
 • ENERGETICKÁ NÁROČNOSŤ V SR JE VYSOKÁ
 • TRINÁSŤ PRAVIDIEL OTVORENÉHO DIALÓGU
 • Projekt – MOŽNOSTI ÚSPOR ENERGIE NA ŠKOLÁCH
Obsah čísla 14.
 • Téma čísla TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ II.
 • TUR - GLOBÁLNE VÝCHODISKÁ
 • Priemysel a záťaž prostredia, poľnohospodárstvo, rybolov, energetika, doprava, obchod, turistika, vodné zdroje, ovzdušie a voda ...
 • ÚČASŤ OBČANOV NA VEREJNOM ŽIVOTE II.
 • Projekt - DETI SADIA STROMY
 • Ekoknižnica - Envirovýchova hrou II.
Obsah čísla 13.
 • Téma čísla TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ
 • STAV A TRENDY VÝVOJA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA EURÓPY
 • NÁRODNÁ STRATÉGIA TUR SR
 • ÚČASŤ OBČANOV NA VEREJNOM ŽIVOTE
 • Tlačové správy - EKOLOGICKÉ VZDELÁVANIE, EKOHLIADKY V LIPTOVE
 • Ekoknižnica - ENVIROVÝCHOVA HROU
 • Ochrana fauny - VÝZNAMNÉ VTÁČIE ÚZEMIA
 • Kampane - NEVHADZUJTE REKLAMY
Obsah čísla 12.
 • Téma čísla GLOBALIZÁCIA
 • Téma - JEDNA Z HLAVNĆH PRÍČIN SVETOVÝCH PROBLÉMOV
 • Nadnárodné spoločnosti - Fakty o McDonald´s
 • Dôsledky globalizácie: POUČENIE Z LADAKU
 • Príbeh - Africká parabola
 • Ekoknižnica
 • Adresár EMVO, časť 4.
 • Zákon o slobodnom prístupe k informáciám
 • Zapojte sa - ENERGIA PRE ŠKOLY, projekt MODRÉ Z NEBA
Obsah čísla 11.
 • Téma čísla GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANIZMY
 • GÉNOVÉ TECHNOLÓGIE
 • GMO RASTLINY A VČELY
 • KLONOVANIE
 • Veda a technika - VEDCI SA SNAŽIA OŽIVIŤ VYHYNUTÉ DRUHY
 • OBJAV ĽUDSKÉHO GENÓMU
 • Aktuálne o TANAPe
 • Verejnosť a informácie
 • Národná stratégia TUR
 • 6. EAP
 • Zapojte sa - EKOHLIADKY
 • Adresár EMVO, časť 3.
 • Pozvánka - JESENNÝ PREDNÁŠKOVÝ CYKLUS
Obsah čísla 10.
 • Nielen Kartago musí byť zničené
 • Program SOSNA
 • Tibet vo faktoch
 • Smrť zabalená v krabičke cigariet
 • Hladujúce africké miliony
 • ONE WORLD - PRVÝKRÁT NA SLOVENSKU
 • Vegetarianstvo
 • Enviroprojekt
 • a ďalšie ...
Obsah čísla 9.
 • Téma čísla - ZVIERATÁ
 • Predstavujeme - SLOBODA ZVIERAT
 • POKUSY NA ZVIERATÁCH
 • Spoločenské zvieratá - NEBEZPEČNÉ PLEMENÁ PSOV
 • TÝRANÉ A OPUSTENÉ
 • DESATORO SKUTOČNÉHO MILOVNÍKA ZVIERAT
 • Veda - REQUIEM ZA BRAVČOVÝM
 • Ochrana zvierat - VTÁČÍ MARATÓN
 • POĽOVNÍKMI OTRÁVENÉ VAJCIA DRAVCOV
 • ÚBYTOK KAMZÍKA NEMÁ NA SVEDOMÍ VLK
 • Mali by sme vedieť viac - NETOPIERE
 • EKOKNIŽNICA
 • ADRESÁR EMVO, časť 1.
 • RUBRIKA NAJ . . .
Obsah čísla 8.
 • Téma čísla - PRIEHRADY
 • SVETOVÉ PRIEHRADY V SKRATKE
 • SLOVENSKO A PRIEHRADY
 • Michal Kravčík - ZASTAVME VYSUŠOVANIE SLOVENSKA
 • Verejnosť - OBČIANSKY MONITORING VODY
 • Projekt 10 000 STROMOV LIPTOVA
 • FOND NA EKOLOGICKÚ OBNOVU POVODÍ SR
 • Ekoknižnica SZOPK
 • Rubrika NAJ . . .
Archív všetkých vydaných čísiel (DOC/RTF - MS-WORD):
01/2000 02/2000 03/2000 04/2000 05/2000
06/2000 07/2000 08/2000 09/2000 10/2000
11/2000 12/2000 13/2000 14/2000 15/2000
16/2000 17/2000 18/2001 19/2001 20/2001
21/2001

002-6.gif (800 bytes)

Zip verzie (posledných 16 čisiel si môžete stiahnuť rýchlejšie tu):
01-05/2000 06-10/2000 11-16/2000 17-18/2000 19-21/2001

mailto: editor

019-4.gif (25222 bytes)

mailto: webmaster