VEĽKÝ

Zelený chlp v čiernom oku zaclonil krásu výhľadu na zajaca a naše chlpy skrížili sa na posteli začarbanej túžby.
Späť