PÁSKA

Čierna na oči Lepiaca cez ústa Niet slov Niet dotykov Sladké NIČ neplodí výčitky.
Späť