HRIATUO

Vypálenô teplô zaparenô a chutilo až do úsvitu zapadajúceho slnka.
Späť