HOJDAČKA

Hojdá sa do výšky a ja s ňou dotknú sa neba krásne Ako je krásne sa na chvížu nebá.
Spä