1998

Žime a buďme nahí.
Dážď nech spieva si
"Milovanie v daždi"
Šaty odhalia viac
objímme sa nahí!
Ostýchavosť bolí.

Späť