"žiadny chlap nemôže mať všetky ženy, ale musí sa o to pokúsiť!"
Slimák
9. január 2000