"Koľko stojí bramborová polievka ? 20 Kč. Tak si prosím malé pivo."
Džula sa u Ruže rozhodovala, či je hladná, alebo smädná.
Telč 2003