Sex v Stave Beztiaže

Ukážka z palubného denníku z tajného archívu NASA.


Stredisko (S): Janko a Marienka, dnešný program začína sexuálnou aktivitou, pomali začnite.

Janko (J): Rozumiem.

Marienka (M): Pripravená.

S: Jano, uvoľni zips kombinézy.

J: Zips uvoľnený.

S: Marienka, uvoľni zips kombinézy.

M: Zips uvoľnený.

S: Jano, uchop sa ľavou rukou držiaku A2-KK a pravou si zobleč kombinézu.

J: Potvrdzujem, zoblečený.

S: Mara, urob to isté s držiakom B3-00.

M: Houston, ja so ľaváčka!

S: Ľutujeme Mara, s tým sme nepočitali. Pre tento prípad platí varianta 3cvB-KL4: “Hlavne neimprovizovať!”.

M: Dobre, potvrdzujem, zoblečená.

S: Vsuňte obaja ruky do spojovacieho modulu X-9.

J+M: Prevedené.

S: Jano, nasaď si na úd toporidlo a zapni voľnobeh.

J: Rozumiem, nasadené, tlak 0,25.

S: Jano, zvýš tlak na 0,28.

J: Tlak zvýšený.

S: Mara, zaujmi polohu Dr-Ux5, Uhol stehien 68,5 stupňa.

M: Poloha zaujatá.

S: Jano, aký je stav erekcie.

J: 0,89.

S: OK, ešte zvýš na 0,92 a udržuj.

J: Prevedené.

S: Vlhkosť styčných plôch?

J: Ja 15%.

S: Nastav lubrikátor na stupeň tri, Mara?

M: Ja 86%.

S: Mara si 10% nad optimálnou hodnotou, zapni sušič a nechaj ho bežať 15 sekúnd na polovičný výkon.

M: Rozumiem.

(…)