Vesmír - informácie ktoré vám život v ňom uľahčia.


1. Rozloha: Nekonečná

Stopárov sprievodca po Galaxii definuje výraz nekonečný takto:

Nekonečný: Večší než največšie veci, aké kedy boli, zvlášť niektoré. V skutočnosti je ale ešte omnoho večší, fakticky úžasne obrovský, načisto šokujúci veľkosťou, dá sa o ňom povedať iba "kurva, to je teda niečo". Nekonečno, to je proste tak veľké, že veľkosť sama o sebe v zrovnaní sním, vyzerá úplne ničotná. Gigantické násobeno kolosálným násobeno desivo obrovitánskym - tak by sa dal stručne vystihnúť pojem, ktorý sa vám snažíme priblížiť.


2. Dovoz: Žiadny

Dovážať veci do nekonečne veľkého priestoru je nemožné, pretože neexistuje vonkajšok, odkiaľ by sa dali dovážať.


3. Vývoz: Žiadny

Viď Dovoz.


4. Obyvateľstvo: Žiadne

Je známe, že existuje nekonečne veľa svetov, už pretože priestor, v ktorom sa môžu nachádzať je nekonečný. Zďaleka však nie všetky sú obývané. Musí preto existovať konečný počet obývaných svetov. Akékoľvek konečné číslo delené nekonečnom dáva výsledok, ktorý sa blíži púhemu nič, že je úplne zanedbateľný. Je teda možné povedať, že populácia všetkých planét vo vesmíre je nulová, a pokiaľ sa čas od času stretnete z nejakými ľudmi, sú výplodom chorobnej predstavivosti.


5. Menové jednotky: Žiadne

V našej Galaxii existujú tri voľne zmeniteľné meny, ale žiadna z nich nemá valný význam. Altairský dolár sa nedávno zrútil ....


6. Umenie: Žiadne

Zmýslom umenia je nastavovať prírode zrkadlo. Tak veľké zrkadlo ale existovať nemôže. - Viď 1.


7. Sex: Žiadny

Vlastne je ho spústa, hlavne preto, že niesu žiadne peniaze, obchod banky, umenie alebo čokoľvek čím by sa môhli zaoberať všetci tí neexistujúci obyvatelia vesmíru. ...